©2020 by Mi-Tel Serwis telefonów. Proudly created with Wix.com

W ZWIĄZKU Z OBECNĄ SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ PROSIMY O WSTRZYMANIE SIĘ Z WYSYŁANIEM TOWARÓW DO SERWISU, PRZESYŁKI NIE BĘDĄ MOGŁY ZOSTAĆ ODEBRANE. W RAZIE PYTAŃ ZAPRASZAMY DO KONTAKTU MAILOWEGO. MI-TEL SERWIS TELEFONÓW

Możemy to naprawić

Firma Mi-Tel Serwis telefonów stawia sobie za cel zapewnienie profesjonalnych i przystępnych cenowo usług naprawczych. Jeśli potrzebujesz naprawić telefon, po prostu napisz do nas mail. Zanim się obejrzysz dostaniesz swoją rzecz z powrotem w idealnym stanie - na tym polega najwyższa jakość naszej obsługi klienta.

 

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Firma "Mi-Tel Serwis telefonów" zajmuje się naprawami gwarancyjnymi oraz pogwarncyjnymi telefonów.

 
 

REKLAMACJE

W celu złożenia reklamacji należy spełnić poniższe warunki konieczne:

·         wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy
·         wydrukować, czytelnie wypełnić i załączyć do przesyłki formularz reklamacyjny (do pobrania tutaj)
·         załączyć do przesyłki dowód zakupu (kserokopie)
·         wysłać / dostarczyć pod adres znajdujący się na formularzu reklamacyjnym


Produkt należy przesłać z całym oryginalnym wyposażeniem, zapakowany w oryginalne opakowanie lub zastępcze opakowanie zapewniające odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami w transporcie. Produkt należy wylogować z kont Google oraz Xiaomi.


Przypominamy, że obowiązek prawidłowej konserwacji produktów spoczywa na użytkowniku i wady/szkody powstałe w skutek nieprawidłowej lub niedostatecznej konserwacji nie podlegają gwarancji.


Gwarancja nie dotyczy:


·         Szkód spowodowanych działaniem sił natury lub siły wyższej, np. uderzenie pioruna, trzęsieniem ziemi itd;
·         Uszkodzeń mechanicznych;
·         Zaniedbania;
·         Wykorzystania w celach komercyjnych;
·         Modyfikacji dowolnej części towaru;
·         Strat związanych z używaniem z akcesoriami innymi niż zalecane przez producenta;
·         Szkód spowodowanych wypadkiem, nadużyciem, niewłaściwym zastosowaniem, zalaniem, pożarem lub inną przyczyną zewnętrzną;
·         Usterek spowodowanych wykorzystaniem nie oryginalnej ładowarki lub w skutek niewłaściwego napięcia czy zasilania;
·         Szkód wyrządzonych usługą (w tym ulepszenia i rozszerzenia) wykonywaną przez osoby, które nie są przedstawicielami producenta.


Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia przesyłki z towarem reklamacyjnym w przypadkach gdy:

1.       Widoczne są mocne uszkodzenia mechaniczne przesyłki lub samego produktu;
2.      Produkt jest brudny lub zastosowano śmieci jako wypełnienie przesyłki;
3.      W przesyłce brakuje czytelnie wypełnionego formularza reklamacyjnego i/lub kserokopii dowodu zakupu;

W w/w przypadkach przesyłka zostaje zwrócona do nadawcy w stanie niezmienionym.